PROCES Celým srdcem

Víc než cokoli jiného střež své srdce, protože z něj vycházejí prameny života.

Přísloví 4:23 ČSP

Časté dotazy


V čem je PCS jiný než ostatní biblické skupinky/studie? Co je Proces Celým srdcem?

 • “Proces celým srdcem je promyšlená cesta s konkrétním záměrem, která dává příležitost k významné, hluboké a udržitelné proměně a k růstu v člověka, jakého tě Bůh stvořil, Kristus vykoupil a Duch svatý obnovuje.”
 • V týmu PCS věříme, že problém křesťanů žít podle Boží vůli a aplikovat Jeho Slovo není ve špatné teologii, ale v její aplikaci. Jako křesťané často tušíme, že se nám nedaří žít tak, jak by to chtěl Bůh, ale ne vždy umíme přijít na to proč. Proces Celým srdcem vám pomůže vyhrnout si rukávy a nahlédnout do vlastního srdce v bezpečném prostředí společenství a Trojice, kteří vás na té cestě budou podporovat a motivovat k dlouhodobé udržitelné proměně.
 • PCS “usiluje o dlouhodobou udržitelnou změnu a růst, k čemuž nabízí biblický pohled srdce, autentické společenství a duchovní rozvoj.” Proces proměny se děje směrem zevnitř ven – PCS se pokouší vynést na světlo to, co do nás Bůh vložil – to, kdo opravdu jsme a jak jsme byli stvořeni.
 • Používá k tomu unikátní nástroje a dovednosti vycházející z andragogiky (výrazné, měkké dovednosti pro spojení s Bohem, sami sebou a druhými, které nám umožňují prožívat a vyjadřovat Boží srdce), prostředí (bezpečné, podpůrné, autentické a náročné prostředí, které odhaluje Boží srdce a podporuje zdravou otevřenost a zranitelnost. a obsah materiálů (evangelijní skutečnosti zakotvené v Písmu, které ukazují Boží srdce, jeho větší příběh a naši roli, kterou máme hrát).
 • Věříme, že k interaktivní a proměňující zkušenosti potřebujeme Pravdu, Energii, Cestu, Podporu, Čas a Tajemství.
 • Proces Celým srdcem ale nenabízí osobní poradenství, diagnózu problémů, pastorační poradenství či rady do života a klade účastníkům na srdce, aby to také nedělali v týmech, které budou tvořit.Jakou časovou investici do Procesu Celým srdcem mám očekávat?

 • Úvodní víkendová akce proběhne od čtvrtka do neděle.
 • 5 dní/týden X 30 minut zamyšlení nad biblickým textem v připraveném materiálu.
 • Jednou týdně setkání týmu cca dvouhodninové (může být i online) – místo a čas setkání si volí tým.
 • Před setkáním týmu poslat Stav srdce – 1530 minut.
 • Jednou týdně Spojení s parťákem – cca půlhodinový telefonát/setkání s jiným členem vašeho týmu.
 • V tomto rytmu 16 týdnů, obvykle únor-červen, takže je možné několikrát týden “natáhnout” nebo si dát pauzu

(jarní prázdniny, Velikonoce atd. – podle potřeb týmu).

 • Na podzim (září-říjen) druhá víkendovka (pátek 14:00 neděle 15:00).
 • Po druhé víkendovce následuje dalších 12 týdnů ve stejném rytmu.Kdo sestavuje tým, se kterým budu Procesem Celým srdcem procházet? 

 • Pokud v přihlášce do PCS vyplníte, s kým chcete PCS procházet, budeme vaše přání samozřejmě respektovat. Pokud se nepřihlásíte s úplným týmem (čtyři členové), budeme se snažit vaši skupinu doplnit dalšími účastníky, kteří se nepřihlásili s úplným týmem. Proto nemůžeme zaručit, že se nám podaří vám sestavit tým a že tedy budete moct PCS projít.
 • Rozhodně má ale smysl se přihlásit i bez týmu, protože to nám právě umožní pokusit se sestavit týmy.
 • Máme dobrou zkušenost s týmy lidí, kteří se před začátkem PCS neznali, takže se ani tohoto nemusíte obávat.
 • Pro týmy, ve kterých se ne všichni znají, se pokusíme zprostředkovat setkání týmu ještě v lednu před začátkem akce, abyste se mohli trochu seznámit.Mohou být týmy smíšené (muži a ženy spolu)?

Ne, týmy jsou rozdělené na mužské a ženské.Kdo řídí setkání a fungování týmu v návazném procesu po víkendovce? 

 • Tým si ještě na víkendovce ze svého středu zvolí facilitátora – člověka, který bude moderovat diskuze na setkáních týmu podle instrukcí v materiálech a který zodpovídá za logistickou stránku setkání, tzn. včasné domluvení pravidelného termínu, místa, atd. Obecně týmy ve svém řízení a fungování používají princip dohody, konsenzu a kompromisu. 
 • Facilitátor týmu je rovnocenným členem týmu, není nějakým “odborníkem” vzhledem k materiálu PCS.
 • Organizační tým poskytuje týmům účastníků podporu prostřednictvím Doprovázení týmů, což jsou (hodinová) setkání facilitátorů týmů probíhající jednou za dva týdny, na nichž má facilitátor příležitost klást otázky a řešit problematické situace, které by mohly v týmu nastávat.Kdo kontroluje, zda, jak často a na jak dlouho se tým schází? 

Nikdo to nekontroluje. Ptáme se na to sice facilitátora v rámci Doprovázení týmů, ale tato informace nám slouží jen pro přehled (důležitá je pro logistiku druhé víkendovky, např. potřebujeme vědět, že týmy se budou moci víkendovky zúčastnit) a nijak tuto informaci neověřujeme.Proč je přihláška tak dlouhá? Proč obsahuje tolik osobních otázek? 

 • Každý běh PCS představuje pro každého účastníka velký závazek a také stojí nás jako dobrovolníky Organizačního týmu velké úsilí. Informace, na které se v přihlášce ptáme, potřebujeme k tomu, abychom vás mohli dobře rozdělit do týmů, rozhodnout se, kterého z našich průvodců vám přiřadíme, atd.
 • Zároveň je možné (ač je to vzácné), že PCS není zrovna teď pro vás ta nejlepší cesta. Smyslem přihlášky je na něco takového přijít pokud možno co nejdříve. Pokud budeme mít z vaší přihlášky pocit, že PCS pro vás možná není teď “to pravé ořechové”, spojíme se s vámi a pokusíme se spolu přijít na to, jaký je nejlepší další krok.


Dotazy ohledně materiálů

Odkud pochází materiál, podle kterého se budeme řídit na víkendovce i v návazném procesu s týmem?

 • PCS je českou verzí anglického procesu Battle for the Heart, za nímž stojí nezisková organizace Wellspring Group z Alabamy, USA. První verzi materiálu napsal pastor a kouč Larry Bolden, následně materiál rozšiřoval a vylepšoval široký tým na základě zkušenosti dlouhé již přes 15 let. Programem Battle for the Heart prošlo více než 4000 lidí.
 • Program Battle for the Heart se konal v roce 2018 v ČR. Skupinka dobrovolníků se poté rozhodla jej přeložit do češtiny a díky této snaze se podařilo zorganizovat první běh Procesu Celým srdcem v roce 2020. Tímto během prošlo přes 40 účastníků. Od té doby se v roce 2022 konal ještě jeden běh.
 • V ČR zaštiťuje PCS spolek Celým srdcem.Z čeho tedy čerpá Battle for the Heart?

Pedagogický základ PCS čerpá z andragogiky, konkrétně pak z těchto materiálů:

Jane Vella: Learning to Listen, Learning to Teach [náhled]

Přípravy srdce (každodenní zamyšlení):

Tony Stoltzfus: Questions for Jesus [náhled]

Pedagogicko-teologické zakotvení PCS:

Larry Crabb: Řeč duše – Soul Talk

Dan Allender: Nepopsaný list, Zraněné srdce, Pláč duše, Naděje v utrpení, Cesta uzdravení, Bůh má sex rád, Léčba zraněného srdce

John Eldredge: Velký příběh.Kolik stojí materiály používané v návazném procesu s týmem?

 • Materiály k akcím jsou účastníkům dodány vytištěné a svázané na místě konání akce. Tisk a vazba tvoří hlavní část dílčí ceny, kterou účastník za tyto materiály platí v rámci ceny víkendových akcí. 
 • Aktivním účastníkům navazujícího procesu jsou zpřístupněny PDF soubory, se kterými pak oni naloží, jak je pro ně nejvhodnější (vytisknou a svážou svépomocí, vyplňují elektronicky na tabletu, …)
 • Tento přístup je zahrnut v ceně akce; první víkendovka bude stát 2500-3500 Kč (podrobnější částka bude upřesněna), druhá bude stát o něco méně (je pouze 3denní). Kolik mají materiály stránek?

Celkem existuje k PCS šest příruček. Dvě příručky pro víkendové akce, a čtyči příručky pro čtyři části navazujícího procesu. Průměrně má jedna kniha asi 200 stran. Většina stran obsahuje cca 50 % volného místa pro vyplňování odpovědí na otázky atd.Je tento materiál předem k nahlédnutí?

Materiál je možné si po předchozí dohodě prohlédnout u organizátorů.