PROCES Celým srdcem

Víc než cokoli jiného střež své srdce, protože z něj vycházejí prameny života.

Přísloví 4:23 ČSP

Časté dotazy


Jakou časovou investici do Procesu Celým srdcem mám očekávat?

 • Úvodní víkendová akce čtvrtek 14:00 až neděle 14:00
 • 30 minut 5 dní v týdnu zamyšlení nad biblickým textem v připraveném materiálu
 • Jednou týdně setkání týmu 2 hodiny (lze online) – místo a čas setkání si volí tým
 • Před setkáním týmu poslat Stav srdce – 15-30 minut
 • Jednou týdně Spojení s parťákem – 30 minut telefonát/setkání s jiným členem vašeho týmu
 • V tomto rytmu 16 týdnů, obvykle únor-červen, takže je možné několikrát týden “natáhnout” nebo si dát pauzu (jarní prázdniny, Velikonoce atd. – podle potřeb týmu)
 • Na podzim (září-říjen) druhá víkendovka (pátek 14:00 – neděle 15:00)
 • Po ní dalších 12 týdnů ve stejném rytmuKdo sestavuje tým, se kterým budu Procesem Celým srdcem procházet? 

 • Pokud v přihlášce do PCS vyplníte, s kým chcete PCS procházet, budeme vaše přání samozřejmě respektovat. Pokud se nepřihlásíte s úplným týmem (4 členové), budeme se snažit vaši skupinu doplnit dalšími účastníky, kteří se nepřihlásili s úplným týmem. Proto nemůžeme zaručit, že se nám podaří vám sestavit tým a že tedy budete moct PCS projít.
 • Rozhodně má ale smysl se přihlásit i bez týmu, protože to nám právě umožní pokusit se sestavit týmy.
 • Máme dobrou zkušenost s týmy lidí, kteří se před začátkem PCS neznali, takže se ani tohoto nemusíte obávat.
 • Pro týmy, ve kterých se ne všichni znají, se pokusíme zprostředkovat setkání týmu ještě v lednu před začátkem akce, abyste se mohli trochu seznámit.Mohou být týmy smíšené (muži a ženy spolu)?

Ne, týmy jsou rozdělené na mužské a ženské.Kdo řídí setkání a fungování týmu v návazném procesu po víkendovce? 

 • Tým si ještě na víkendovce ze svého středu zvolí facilitátora – člověka, který bude moderovat diskuze na setkáních týmu podle instrukcí v materiálech a který zodpovídá za logistickou stránku setkání, tzn. včasné domluvení pravidelného termínu a místa atd. Obecně týmy ve svém řízení a fungování používají princip dohody, konsenzu a kompromisu. 
 • Facilitátor týmu je rovnocenným členem týmu, není nějakým “odborníkem” vzhledem k materiálu PCS
 • Organizační tým poskytuje týmům účastníků podporu prostřednictvím Doprovázení týmů, což jsou setkání (60 minut) facilitátorů týmů probíhající jednou za dva týdny, na nichž má facilitátor příležitost klást otázky a řešit problematické situace, které by mohly v týmu nastávat.Kdo kontroluje, zda, jak často a na jak dlouho se tým schází? 

Nikdo to nekontroluje. Ptáme se na to sice facilitátora v rámci Doprovázení týmů, ale tato informace nám slouží jen pro přehled (důležitá je pro logistiku druhé víkendovky, např. potřebujeme vědět, že týmy se budou moci víkendovky zúčastnit) a nijak tuto informaci neověřujeme.Proč je v přihláška tak dlouhá? Proč obsahuje tolik osobních otázek? 

 • Každý běh PCS představuje pro každého účastníka velký závazek a také stojí nás jako dobrovolníky Organizačního týmu velké úsilí. Informace, na které se v přihlášce ptáme, potřebujeme k tomu, abychom vás mohli dobře rozdělit do týmů, rozhodnout se, kterého z našich průvodců vám přiřadíme atd.
 • Zároveň je možné (ač je to vzácné), že PCS není zrovna teď a zrovna pro vás ta nejlepší cesta. Smyslem přihlášky je na něco takového přijít pokud možno co nejdříve. Pokud budeme mít z vaší přihlášky pocit, že PCS pro vás možná není teď “to pravé ořechové”, spojíme se s vámi a pokusíme se spolu přijít na to, jaký je nejlepší další krok.


Dotazy ohledně materiálů


Odkud pochází materiál, podle kterého se budeme řídit na víkendovce i v návazném procesu s týmem?

 • PCS je českou verzí anglického procesu Battle for the Heart, za nímž stojí nezisková organizace Wellspring Group. První verzi materiálu napsal pastor a kouč Larry Bolden, následně materiál rozšiřoval a vylepšoval široký tým na základě zkušenosti dlouhé již přes 15 let. Programem Battle for the Heart prošlo více než 4000 lidí.
 • Program Battle for the Heart se konal v roce 2018 v ČR. Skupinka dobrovolníků se rozhodla jej přeložit do češtiny a díky této snaze se podařilo zorganizovat první běh Procesu Celým srdcem v roce 2020. Tímto během prošlo přes 40 účastníků.
 • V ČR zaštiťuje PCS spolek Celým srdcem (www.celymsrdcem.cz/aktivity).Kolik stojí materiály používané v návazném procesu s týmem?

 • Materiály k akcím jsou účastníkům dodány vytištěné a svázané na místě konání akce. Tisk a vazba tvoří hlavní část dílčí ceny, kterou účastník za tyto materiály platí v rámci ceny víkendových akcí. 
 • Aktivním účastníkům navazujícího procesu jsou zpřístupněny PDF soubory, se kterými pak oni naloží, jak je pro ně nejvhodnější (vytisknou a svážou svépomocí, vyplňují elektronicky na tabletu, …)
 • Tento přístup je zahrnut v ceně akce; první víkendovka stojí 2300 Kč, druhá bude stát o něco méně (je pouze 3denní). Kolik mají materiály stránek?

Celkem existuje k PCS 6 příruček. 2 příručky pro víkendové akce, a 4 příručky pro 4 části navazujícího procesu. Průměrně má jedna kniha asi 200 stran. Většina stran obsahuje cca 50% volného místa pro vyplňování odpovědí na otázky atd.Je tento materiál předem k nahlédnutí?

Materiál je možné si po předchozí dohodě prohlédnout u organizátorů.